Przewozy osób a prawo w Polsce

Przewozy osób a prawo w Polsce

Zgodnie z polskim prawem, wszystkie firmy prowadzące zarobkowy przewóz osób w transporcie drogowym, zobowiązane są do uzyskania odpowiedniej licencji – krajowej lub międzynarodowej. Co to oznacza w praktyce? Jak ją uzyskać?

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego osób obwarowane jest wymogiem posiadania specjalnej licencji. W przypadku przewozów krajowych, zgodnie z art. 5b Ustawy o transporcie drogowym, obowiązek uzyskania licencji w zakresie przewozu osób dotyczy ruchu: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką.

Przepisy i licencja

Uzyskanie licencji nie jest trudne i w praktyce sprowadza się do spełnienia kilku określonych wymagań. Licencje do transportu drogowego na terenie kraju wydawane są przez starostę, zaś w przypadku transportu poza granicami Polski, organem wydającym dokument jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, a konkretniej Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego.

By uzyskać licencję należy posiadać prawo jazdy kat. B, stosowne badania lekarskie i psychologiczne oraz dobrą reputację. Licencji nie uzyska osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa lub posiadająca prawomocne orzeczenie zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Niezbędny do uzyskania licencji jest również certyfikat kompetencji zawodowych.

Licencja a brak licencji

Brak licencji może skutkować dotkliwą karą pieniężną. Zgodnie z prawem wynosi ona aż 8 tysięcy złotych.

Uwaga – klientom naszej firmy zapewniamy komfortowe, bezpieczne i w pełni legalne usługi transportowe z licencjonowanym przewoźnikiem!

Leave a Reply