Jakie wymagania musi spełniać kierowca busa?

Jakie wymagania musi spełniać kierowca busa?

Firmy takie jak nasza, oferujące przejazdy busami, zobowiązane są do zatrudniania kierowców, którzy spełniają dotyczące ich wymogi związane z przewozem osób. Uprawnienia te jasno określa Prawo o transporcie drogowym oraz odpowiednie akty wykonawcze.

Jakie przepisy dotyczące aktywności zawodowej kierowców są w nich zawarte? Jakie obowiązki nakłada prawo na kierowców busów, a z których ich zwalnia? Przede wszystkim – kierowcy wykonujący transport pojazdami do przewozu osób o liczbie miejsc do 9 łącznie z kierowcą nie podlegają przepisom dotyczącym kwalifikacji wstępnej oraz nie muszą rejestrować czasu pracy za pomocą tachografu. Ich obowiązkiem jest za to posiadanie licencji, wydawanej przez starostę bądź urząd miasta.

Zdrowie i licencje

Obowiązkiem aktywnych zawodowo kierowców, których celem jest bezpieczeństwo podróżujących w busie osób, są regularne badania i lekarskie i psychologiczne. Wykonywane są one przez lekarzy medycyny z uprawnieniami do badania kierowców, przed pierwszym przewozem. Wykonuje się je na zlecenie pracodawcy i na jego koszt.

Zaufanie naszych klientów od początku działalności jest dla nas największym priorytetem. Dlatego zgodnie z prawem badania kierowców busów przeprowadzane są ze zgodną z prawem częstotliwością. Kierowcy do 60 roku życia badani są co 5 lat, zaś po ukończeniu 60 lat – co 30 miesięcy.

Wiek i aktualne badania

Nieustannie dbamy o jakość oferowanych przez nas przewozów turystycznych, biznesowych, grup zorganizowanych, gości weselnych oraz transferów lotniskowych. Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie kursy obsługiwane są przez doświadczonych, aktywnych zawodowo kierowców z niezbędnymi uprawnieniami.

Leave a Reply